دوستان لیگ قهرمانان اروپا در دسترس می باشد و می توانید تیم های خود را چینش نمایید / برای اطلاع از قوانین به بخش اخبار مراجعه فرمایید

اخبار

هفته دهم

ایران
شروع راند : 1393/07/03 16:00
 
شروع مدیریت : 1393/06/27 17:45
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/07/03 15:00
هفته پنجم

انگلیس
شروع راند : 1393/06/29 15:15
 
شروع مدیریت : 1393/06/22 15:30
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/06/29 14:15
هفته چهارم

اسپانیا
شروع راند : 1393/06/28 22:30
 
شروع مدیریت : 1393/06/22 10:32
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/06/28 21:30
هفته چهارم

آلمان
شروع راند : 1393/06/28 22:00
 
شروع مدیریت : 1393/06/22 10:27
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/06/28 21:00
هفته سوم

ایتالیا
شروع راند : 1393/06/29 19:30
 
شروع مدیریت : 1393/06/22 19:45
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/06/29 18:30
هفته دوم

باشگاهای اروپا
شروع راند : 1393/07/08 22:15
 
شروع مدیریت : 1393/06/26 12:15
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/07/08 21:15