برای مشاهده جوائز پایانی لیگ ها به بخش اخبار مراجعه فرمایید

ورود به سايت

هفته پنجم

ایران
شروع راند : 1393/06/02 18:00
 
شروع مدیریت : 1393/05/28 17:00
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/06/02 17:00
هفته دوم

انگلیس
شروع راند : 1393/06/01 16:15
 
شروع مدیریت : 1393/05/25 15:30
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/06/01 15:15
هفته اول

اسپانیا
شروع راند : 1393/06/01 21:30
 
شروع مدیریت : 1393/05/27 22:20
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/06/01 20:30
هفته اول

آلمان
شروع راند : 1393/05/31 23:00
 
شروع مدیریت : 1393/05/27 22:20
 
آخرين مهلت مديريت تيم در اين راند: 1393/05/31 22:00