نظر سنجی - کاربران عزیز لطفا به بخش اخبار سایت رفته و در نظر سنجی سایت شرکت فرمایید

اخبار


هفته 22

ایران
شروع راند : 1393/12/15 15:00
 
شروع مدیریت : 1393/11/23 18:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/12/15 14:00
هفته 29

انگلیس
شروع راند : 1393/12/23 16:15
 
شروع مدیریت : 1393/12/12 23:55
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/12/23 15:15
هفته 26

اسپانیا
شروع راند : 1393/12/15 23:15
 
شروع مدیریت : 1393/12/08 23:30
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/12/15 22:15
هفته 24

آلمان
شروع راند : 1393/12/15 23:00
 
شروع مدیریت : 1393/12/08 23:30
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/12/15 22:00
هفته 26

ایتالیا
شروع راند : 1393/12/16 20:30
 
شروع مدیریت : 1393/12/09 23:55
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/12/16 19:30
هفته 8

باشگاهای اروپا
شروع راند : 1393/12/19 23:15
 
شروع مدیریت : 1393/11/29 07:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/12/19 22:15